Home » Badania przesiewowe

Badania przesiewowe

Badania przesiewowe to z definicji zorganizowane przeprowadzenie testu lub wywiadu u osób, które pomimo występowania pewnych objawów choroby, nie zgłaszają się do lekarza. Mają one na celu zidentyfikowanie osób o zwiększonym zagrożeniu chorobą, które jednocześnie mogą odnieść korzyść zdrowotną dzięki dalszym badaniom lub działaniom. Przydatność badań przesiewowych w diagnostyce chorób nowotworowych potwierdzają badania np. wykonywanie mammografii u kobiet po 50. roku życia może zmniejszyć umieralność z powodu raka piersi o około 30%, badania opierające się na testach wykrywających krew utajoną w kale mogą zmniejszyć umieralność z powodu raka jelita grubego o około 15%, przesiewowe badania cytologiczne wymazów z szyjki macicy – mogą spowodować spadek umieralności z powodu raka szyjki macicy w około 80%.

Poniżej przedstawiono metody  stosowane w badaniach przesiewowe w zależności od umiejscowienia nowotworu.

 • sutek                                                            mammografia
 • szyjka macicy                                          badanie cytologiczne
 • okrężnica/odbytnica                            krew utajona w kale
 • gruczoł krokowy                                     swoisty antygen stercza (PSA)
 • żołądek                                                       wykrywanie H. pylori, radiografia/endoskopia żołądka
 • okrężnica i odbytnica                           wziernikowanie przy użyciu giętkiego sigmoidoskopu
 • jajnik                                                            CA 125 lub USG
 • sutek                                                           mammografia.; mutacje BRCA 1 i 2
 • szyjka macicy                                         testy na HPV
 • płuca                                                           spiralna tomografia komputerowa (TK)
 • skóra (czerniak)                                     badanie znamion skórnych
 • jama ustna                                                badanie jamy ustnej

Kilka z powyższych badań możesz wykonać nie wychodząc z domu (test na H. pylori, test na  swoisty antygen stercza (PSA), test na mutacje w genie BRCA 1 i 2, test na krew utajoną w kale, test na wykrycie gonadotropiny kosmówkowej ). KUP TEST (dowiedz się jak)

Comments are closed.