Start » Archiwum

czerniak

Aktualności, Artykuły »

[21 kwi 2010 | Brak komentarzy | ]
Poznano geny raka płuc i czerniaka.

Przełom w walce z rakiem. Badacze odkryli wszystkie mutacje genów dla nowotworów płuc i czerniaka złośliwego.
Naukowcy zsekwencjonowali genom czyli ustalili kolejność ułożenia nukleotydów tworzących informację genetyczną. Po porówaniu z tkanką zdrową wyodrębnili oni zmiany specyficzne dla nowotworów.
Wszystkie nowotwory są powodowane przez mutacje, jakie zachodzą w DNA komórek rakowych, które człowiek nabywa przez całe życie. – Choroba pojawia się wówczas, kiedy następuje utrata kontroli nad zachowaniem komórki – tłumaczy dr Andy Futreal. – Kiedy rośnie w sposób, w jaki nie powinna, w niewłaściwym dla siebie czasie i miejscu.
www.rp.pl