Start » Archiwum

rak płuc

Aktualności »

[28 kwi 2010 | Brak komentarzy | ]
Nowe celowane leczenie raka płuc.

W Poznaniu na rozpoczętym w czwartek II Kongresie Współczesnej Onkologii włoski onkolog dr Federico Cappuzzo powiedział, że jedną z najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych metod leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (najczęściej występującego raka płuc) jest leczenie celowane inhibitorami białka odpowiedzialnego za rozrost komórek nowotworowych, które – w odróżnieniu od standardowej chemioterapii – atakują wybiórczo chore komórki i hamują wzrost guza.
„Wyniki licznych badań naukowych dowodzą, że głównym efektem działania terapii celowanej jest zahamowanie wzrostu guza, a w dalszej kolejności – jego istotne zmniejszenie. Powinniśmy pamiętać, że dla pacjentów kluczowe jest ustabilizowanie nowotworu, …

Aktualności, Artykuły »

[21 kwi 2010 | Brak komentarzy | ]
Poznano geny raka płuc i czerniaka.

Przełom w walce z rakiem. Badacze odkryli wszystkie mutacje genów dla nowotworów płuc i czerniaka złośliwego.
Naukowcy zsekwencjonowali genom czyli ustalili kolejność ułożenia nukleotydów tworzących informację genetyczną. Po porówaniu z tkanką zdrową wyodrębnili oni zmiany specyficzne dla nowotworów.
Wszystkie nowotwory są powodowane przez mutacje, jakie zachodzą w DNA komórek rakowych, które człowiek nabywa przez całe życie. – Choroba pojawia się wówczas, kiedy następuje utrata kontroli nad zachowaniem komórki – tłumaczy dr Andy Futreal. – Kiedy rośnie w sposób, w jaki nie powinna, w niewłaściwym dla siebie czasie i miejscu.
www.rp.pl